Det här är typiskt mig faktiskt! Mna vänner vet presic...:-)